-->

108 Name of Lord Vishvakarma, Biswakarma 108 Name, Vishvakarma

Lord Vishvakarma: Biswakarma Puja (Bengali - বিশ্বকর্মা পূজা, बिस्वकर्मा  ) is an important observance and festival in Bengal, Orissa and other parts of Eastern India.Vishwakarma Day also known as Vishwakarma Jayanti or Vishwakarma Puja or Biswakarma Puja or Biswa Karma. It is dedicated to Biswakarma, the divine architect of the universe in Hinduism. Vishwakarma Puja falls on the last day of the Bengali month Bhadra which is also known as Bhadra Sankranti or Kanya Sankranti.

108 Name of Lord Vishvakarma

[ 108 Name of Vishvakarma , श्री विश्वकर्मा भगवान के 108 नाम , 108 Name of Shree Shree Vishvakarma, বিশ্বকর্মা ঠাকুরের ১০৮ নাম, Biswakarma 108 Name, Shree Shree Biswakarma 108 Name, 108 names of Vishvakarma ]

108 Name of Vishvakarma, Name of Vishvakarma


 Name of Vishvakarma
 Name of Vishvakarma
1. Vishvakarmane

2. Vishvaatmane

3. Vishvasmaaya

4. Vishvadhaaraaya

5. Vishvadharmaaya

6. Viraje

7. Vishvekshvaraaya

8. Visnave

9. Vishvadharaaya

10. Vishvakaraaya

11. Vaastospataye

12. Vishvambharaaya

13. Varmine

14. Varadaaya

15. Vishveshaadhipataye

16. Vitallaaya

17. Vishambhujaaya

18. Vishvavyaapeene

19. Devaaya

20. Dhaarmine

21. Dhiiraaya

22. Dharaaya

23. Paraatmane

24. Purushaaya

25. Dharmaatmane

26. Shvetaamnaaya

27. Shvetavastraaya

28. Hamsavaadanaaya

29. Trigunaatmane

30. Satyaatmane

31. Gunavallabhaaya

32. Bhuukalpaaya

33. Bhuulenkaya

34. Bhuuvalekaya

35. Chaturbhujaaya

36. Vishvaruupaaya

37. Vishvavyaapaka

38. Anantaaya

39. Antaaya

40. Aahamne

41. Atlaaya

42. Adhyaatmane

43. Anantamukhaaya

44. Anantabhuujaaya

45. Anant-yak-kshause

46. Anantakalpaaya

47. Ananta shakti bhuute

48. Atisuukshmaaya

49. Trinetraaya

50. Kamvigharaaya

51. Gyaanamudraaya

52. Suutraatmane

53. Suutradharaaya

54. Mahalokaaya
55. Janalokaaya

56. Tasholokaaya

57. Satyakokaaya

58. Sutalaaya

59. Salaatalaaya

60. Mahaatalaaya

61. Rasaatalaaya

62. Paataalaaya

63. Manuspeene

64. Tvaste

65. Devagya

66. Puurnaprabhaaya

67. Hridayavaasine

68. Dustadamanaaya

69. Devadhaaraaya

70. Sithara karaaya

71. Vaasapaatre

72. Puurnanandaaya

73. Saanandaaya

74. Sarveshvaraaya

75. Parameshvaraaya

76. Tejaatmane

77. Paramaatmane

78. Kritipataye

79. Brihad smanya

80. Brahmaandaaya

81. Bhuvanapataye

82. Tribhuuvanaaya

83. Sataatanaaya

84. Sarvaadaye

85. Karsaapaaya

86. Harhsaaya

87. Sukhakatre

88. Duhkhahartre  

89. Nirvikalpaaya

90. Nirvidhaaya

91. Nismaaya

92. Niraadhaaraaya

93. Nikaakaaraaya

94. Mahadurlabhaaya

95. Nirmohaaya

96. Shaantimurtaye

97. Shaantidaatre

98. Mokshadaatre

99. Sthiviiraaya

100. Suukshmaaya

101. Nirmohaaya

102. Dharaadharaaya

103. Sthutismaaya

104. Vishvarakshakaaya

105. Durlabhaaya

106. Svargalokaaya

107. Pancavaktraaya

108. Vishvalallabhaaya
source-dharmavidya.com

Recommended Post:
Click Here to Download Biswakarma SMS, Text Message

You May Like Also Also Like This

Post a Comment

0 Comments


Advertisement